+371 22-11-55-33
0

Ir tukšs

Kategorijas Kontaktinformācija Kā veikt pasūtījumu? Par mums Garantija Noteikumi un nosacījumi Preču atteikuma un atgriešanas tiesības Piegāde

Noteikumi un nosacījumi

Precēm un cenām, kuras var redzēt vietnē PROFFIT.LV  ir informatīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka vairumā gadījumu attēlos redzaās preces  atbilst tam, kā tie izskatās dzīvē, mēs tomēr vēlamies jūs informēt, ka šis ir ražotāja fotoattēls, un PROFFIT.LV nav atbildīgs par krāsas, formas vai citu īpašību neatbilstību.
Ja klients pēc preču piegādes noliktavā nav sasniedzams (pa tālruni, e-pastu vai pastu), preces tiek uzglabātas 3 mēnešus. Šī perioda beigās PROFFIT.LV  patur tiesības rīkoties ar precēm pēc saviem ieskatiem.
PROFFIT.LV  sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp tiešsaistes veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Produktu cenas ir norādītas EUR.
Jebkurus attēlus no vietnes PROFFIT.LV  ir aizliegts publicēt bez administrācijas piekrišanas!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Par attālo vienošanos”.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni preču vai pakalpojumu iegādei, jūs piekrītat, ka saprotat  konfidencialitātes politiku, un piekrītat sekot izmaiņām tajā.
Konfidencialitātes politika izskaidro, kā PROFFIT.LV  apstrādā jūsu personiskos datus, kad  izmantojat mūsu vietnes pakalpojumus. Šī politika sniedz Jums informāciju par to, kādu  informāciju mēs izmantojam un aizsargājam. Politika atsaucas uz visu personas datu  tipu apstrādi no proffit.lv vietnes. Detalizēta informācija par jūsu datu aizsardzību.Jūs sniedzat mums personisku informāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs; e-pasta adrese; preču vai pakalpojuma saņemšanas adrese), pierakstoties pakalpojuma  kontā,  zvanot vai nosūtot e-pasta ziņojumus. 
Jūsu personiskie dati tiek automātiski anonīmi pēc pasūtījuma (piegādes, anulēšanas vaatgriešanas) pabeigšanas.
Jūs ziņojat par to, kā vēlaties saņemt informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem  (nosūtot ziņojumu, uz pasta adresi vai e-pasta adresi).PROFFIT.LV  var saņemt Jūsu personīgo informāciju kā vietnes lietotāja personisko  informāciju tikai no Jums personīgi un tikai tad, ja izmantojat mājaslapu (pasūtījumu  reģistrēšana, sazinoties ar klientu apkalpošanas atbalstu, veicot pirkšanas vai  pakalpojuma  atsaukšanu vai e-pastu).

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktajos gadījumos PROFFIT.LV  var nodot informāciju trešajām personām. PROFFIT.LV  var izmantot vietnes lietotājiem savākto informāciju, neidentificējot  atsevišķas personas, lai labāk saprastu, kā tiek izmantotas vietnes, kā arī apmeklētāju  paradumu izpētei.Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz PROFFIT.LV  vietne, apkopojam un  apstrādājam šādu informāciju: Jūsu bankas konta numuru; bankas iestādes nosaukumu;  jūsu tālruņa numuru.

Datu aizsardzības regula

Dati ir nepieciešami personas identificēšanai, personas maksātspējas pārbaudei un  nodošanai  trešajām personām citam mērķim.
Norādot savus personiskos datus, lai iegādātos preci līzingā, Jūs apliecināt, ka dati ir  aizpildīti patstāvīgi un tie ir patiesi.Personas datus var nodot valsts varas un pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības  iestādēm (policijai, u.c.) tikai nepieciešamības gadījumā un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai tiesiskajai kārtībai. Pēc pasūtījuma apstrādes dati tiek dzēsti no PROFFIT.LV   vietnes, nesaglabājot tos, izņemot datus, kas saistībā ar maksājuma apstrādi par  pasūtījuma apmaksu ir grāmatvedības uzskaitē.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

Citi noteikumi  

Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos.
Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.
Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.
Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/.Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv.